Geplaatst op:

18 juni, 2019


Categorie:

Algemeen

Omleidingsroutes voor fietsers, die met gele borden zijn aangegeven, worden op drukke fietsroutes in Amsterdam nog wel eens genegeerd. De gemeente en bouwbedrijven willen de hinder als gevolg van wegwerkzaamheden voor fietsers graag beperken. Een experiment in Zuidas heeft innovatieve oplossingen, tevreden fietsers en nieuwe inzichten opgeleverd, die op grotere schaal toegepast kunnen worden.

In Amsterdam en in Zuidas wordt er veel aan de weg gewerkt en dat zorgt  voor uitdagingen om het (fiets) verkeer goed om het werk heen te leiden, zonder al te veel ergernis of oponthoud. Fietsers negeren op drukke routes nog wel eens omleidingsborden tot zij echt niet meer verder kunnen. Gemeente Amsterdam onderzoekt nieuwe oplossingen die de hinder als gevolg van bouw- en wegwerkzaamheden kunnen beperken. Tijdens een experiment in Zuidas  is een nieuw bebordingsconcept getest en dat heeft geleid tot nieuwe inzichten en tevreden fietsers.

Willeke Adriaanse, Gemeente Amsterdam, Programma Fiets schetst de uitdaging: “Dit is een dynamische stad waar continu aan de weg wordt gewerkt. Toch wil je al het verkeer zonder te veel oponthoud om de werkzaamheden heen leiden. Met name de 650 000 dagelijkse fietsbewegingen in de stad op intensief gebruikte fietsroutes in de spits.”

In de praktijk negeren fietsers bij wegonderbrekingen nog wel eens de speciaal voor hen ingerichte omleidingsroutes, waardoor ze uiteindelijk vastlopen op versperringen. Dit leidt tot frustratie bij fietsers. Gemeente Amsterdam zoekt dan ook naar nieuwe en innovatieve manieren om de bewegwijzering en informatievoorziening voor fietsers te verbeteren. In experimenten wordt getest welke maatregelen het gewenste effect hebben op het gedrag en de beleving van fietsers. De resultaten helpen om bestaande oplossingen te verbeteren en nieuwe tools te ontwikkelen die in verschillende verkeerssituaties kunnen worden ingezet.

Een dergelijk experiment is uitgevoerd tijdens de werkzaamheden aan de Prinses Irenestraat, waar in januari en februari de oversteek over de Beethovenstraat gedurende de uitvoering van de werkzaamheden was afgesloten voor fietsers. Deze oversteek maakt deel uit van een belangrijke doorgaande route die het centrum verbindt met Amstelveen en Station Zuid.

Fietsers werden al in het Beatrixpark omgeleid, via de fietstunnel onder de Beethovenstraat door. Bureau Mijksenaar, specialist in bewegwijzering, analyseerde dat fietsers bij omleidingen ‘gaten’ ervaren in de te volgen route, waardoor ze sneller geneigd zijn af te wijken van die route. Ook hebben fietsers behoefte aan exclusief voor hen bestemde informatie van begin- tot eindpunt, die goed zichtbaar is in het donker. Op basis van deze analyses heeft Mijksenaar roze gekleurde reflectieve fietsomleidingsborden ontworpen:

We hebben in deze pilot gekozen voor een afwijkende kleur om ze duidelijk te scheiden van de gele borden, die vooral voor het autoverkeer worden gebruikt. Hierdoor wordt het volgen van de borden intuïtiever, omdat je als fietser de gele borden buiten beschouwing kunt laten. De keus viel op roze nadat we hebben gekeken naar drie factoren: welke kleurcombinaties een goed contrast opleveren; welke al worden gebruikt op andere soorten borden en welke een positieve uitstraling hebben. Het roze valt goed op voor tussen de gele borden, en steekt net zo goed af tegen bomen en struiken.”

Dit experiment werd van half januari tot begin februari uitgevoerd op initiatief en onder begeleiding van BYCS uitgevoerd door Mijksenaar in opdracht van Gemeente Amsterdam (Programma Fiets en gemeente Amsterdam directie Zuidas) en met medefinanciering van het Ministerie van Infrastructuur en Water voor het programma Slimmer & Duurzaam Zuidas.

Meer informatie:
Willeke Adriaanse (Programma Fiets, w.adriaanse@amsterdam.nl) en Zeljka Bojic (Zuidas, Z.Bojic@amsterdam.nl), Gemeente Amsterdam
Maarten Woolthuis (maarten@bycs.org), BYCS