Contact

Jos Hollestelle van Breikers
jos.hollestelle@wijzijnbreikers.nl

Bezoek Website

In deze factsheet staan de belangrijkste fiscale regels rondom elektrisch rijden. Zowel per auto als fiets.

Wil je meer informatie of ontvang je graag kosteloze ondersteuning bij het realiseren van je duurzaamheids/bereikbaarheidsambities, neem dan contact op met Jos Hollestelle van Breikers via: jos.hollestelle@wijzijnbreikers.nl

Bijtelling

In de Autobrief II staan de bijtellingsregels omschreven t/m 2020. Wat de bijtelingsregelingen worden na 2020 is vooralsnog niet bekend. Voor auto’s die meer dan 500 km privé worden gebruikt, geldt een bijtelling.

 • Voor alle auto’s met 0 gram CO2 uitstoot geldt een bijtelling van 4%. In de regel zijn dit volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s. Voor alle andere auto’s is debijtelling 22%.
 • Volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van meer dan €50.000 en die na 31-12-2018 te naam worden gesteld, krijgen een bijtelling van 22% voor het gedeelte boven de €50.000. Dit staat bekend als de ‘Teslataks’. Dit betekent dat je voor een elektrische auto van €80.000, die in 2019 de eerste toelating op de weg heeftgekregen, 4% bijtelling betaalt voor het gedeelte tot de €50.000 en 22% bijtelling betaalt voor de resterende €30.000.
 • Waterstof auto’s zijn uitgezonderd van de Teslataks en vallen dus volledig onder de 4%bijtellingsregeling. Ook als de cataloguswaarde hoger is dan €50.000.

 

Vergoeden laadkosten

Alle samenhangende kosten voor het gebruik van een auto van de zaak mag je als werkgever kosteloos vergoeden. Dit geldt ook voor het laden.

 • Alle laadkosten voor leaserijders mag je als werkgever volledig vergoeden. Zowel in het binnenland als buitenland;
 • Indien een leaserijder thuis laad, kun je als werkgever de kosten voor het laden volledigvergoeden. Een medewerker dient dan een specificatie te overhandigen met hetverbruik in KWh en het voor hem/haar geldende KW/h tarief.
 • Medewerkers die geen leaseauto hebben, maar privé een elektrische auto, mag je de laadkosten niet vergoeden. Deze hebben uitsluitend recht op een maximale onbelaste vergoeding van €0,19,- per km. Dit betekent dat je privérijders ook een marktconforme vergoeding moet vragen voor het laden op de kantoorlocatie.

 

Installatie van laadpaal

 • De kosten voor de laadpaal thuis en aanleg van een laadpaal kan je als werkgever onbelast vergoeden aan je medewerker. Veel werkgevers kiezen ervoor om dezeaanlegkosten onder te brengen in het leasebedrag van de medewerker. De laadpaal normaalgesproken volledig afgeschreven in 4 jaar. Na de leaseperiode mag de laadpaal op het woonadres blijven en kan kosteloos eigendom worden van de medewerker.
 • Het kan zijn dat de thuisinstallatie verzwaard moet worden om snel te kunnen laden. Hierdoor komt er krachtstroom beschikbaar voor de medewerker. Dit betekent enerzijds eenmalige aansluitkosten door de netbeheerder, daarnaast gaan de maandelijkse vastrechtkosten omhoog. Zowel de aansluitkosten als de vastrechtkosten zijn niet belastingvrij te vergoeden aan de medewerker.

 

Vakantieauto

Een trend van de laatste jaren is dat medewerkers naast hun elektrische auto, ook de mogelijkheid krijgen om voor de vakantieperiode een vakantieauto te gebruiken. Maar hoe zit dit fiscaal?

 • Je mag als werkgever tijdens de vakantieperiode de bijtelling berekenen over de ‘vakantieauto’ en buiten de vakantieperiode de bijtelling berekenen over de originele auto. Let op. Als je werknemer met de originele auto van de zaak minder dan 500 km privé rijdt (geen bijtelling) en hij met de vakantieauto boven deze grens van 500 km komt, dan krijgt hij alsnog over het hele jaar een bijtelling.
 • Veel leasebedrijven hebben het volgende concept geïntroduceerd: in de leaseprijs wordt een extra bedrag opgenomen waardoor uw werknemer in de vakantie over een grotere auto kan beschikken. Als je werknemer deze vakantieauto ophaalt, moet hij de papieren en sleutels van zijn ‘originele’ auto inleveren om zo dubbele bijtelling te voorkomen.

 

Private lease

Private lease is de laatste jaren sterk in opkomst; langzaam maar zeker komen er ook steeds meer elektrische auto’s beschikbaar.

 • Je kunt als werkgever je leasemaatschappij vragen om een korting te geven aan je medewekers voor het leasen van een private leaseauto. Deze korting mag niet groter zijn dan 10% van het standaard tarief. Daarnaast moet de korting ook gelden voor andere collectieven.

 

Deelauto’s

Aan het gebruik van een (elektrische) deelauto zitten een aantal haken en ogen (die goed oplosbaar zijn).

 • Om te voorkomen dat een medewerker een bijtelling krijgt voor het gebruik van de poolauto, moet je zorgdragen voor een sluitende kilometeradministratie.
 • Voor gebruik van de poolauto anders dan voor woon-werk en dienstreizen moet een medewerker een marktconform tarief betalen. Hiervoor heeft De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) een regeling getroffen met de fiscus. Deze regeling is onder de noemer Brancheregeling Privégebruik Deelauto te vinden op de website van de belastingdienst.
 • Het gebruik van de deelauto moet door de werkgever aangetoond kunnen worden, op zo’n manier dat inzichtelijk is in welke perioden de deelauto is gebruikt en hoeveel kilometers per rit zijn gereden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een ritregistratiesysteem dat voorzien is van een certificaat van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen.
 • Van de privé gereden kilometers dient een administratie bijgehouden te worden waaruit blijkt door welke werknemers in welke perioden de auto is gebruikt en dat aan deze werknemers een markconform huurtarief in rekening gebracht is.
 • Als een deelauto alleen zakelijk gebruikt wordt, betaal je hier als werkgever geen BTWfictie over (2,7% van de cataloguswaarde). Dit komt al snel neer op zo’n €800,- per auto per maand. Als een werknemer de auto gebruikt voor woon-werk dan wordt dat vanuit BTW perspectief gezien als privégebruik. Dit is dus anders dan bij de bijtellingsregels.

 

(Elektrische) fietsen

Er zijn verschillende mogelijkheden om fietsen te stimuleren onder je medewerkers.

 • Belastingvrije vergoeding van €0,19 per kilometer
 • Netto vergoeding van de aanschafkosten van een fiets. Dit dien je als werkgever onder te brengen in de Werkkostenregeling. Voorheen was er een ‘fietsplan’ met een maximum van €749,- en eens per drie jaar die minimaal de helft van de werkdagen gebruikt moest worden. Dit is geheel komen te vervallen. De werkgever kan nu een passende regeling maken. Zo zijn er werkgevers die eens in de 5 jaar een fiets van €1.500 vergoeden, maar ook werkgevers die eens in de 3 jaar een fiets van € 500 vergoeden. De invulling ligt geheel open voor de werkgever. Mits dit in de vrije ruimte van de WKR past.
 • Als werkgever kun je een zogenaamde ‘groene lening’ verschaffen voor de aanschaf van een fiets. Een medewerker betaalt deze dan terug in maandelijkse termijnen. Hiervoor kan de km-vergoeding gebruikt worden. Deze groene lening heeft eennihilwaardering in de werkkostenregeling, waardoor je deze renteloos kunt maken zonder dat dit als loon in natura wordt beschouwd.
 • Op dit moment is het leasen van fietsen erg onduidelijk het ontbreekt namelijk aan een heldere bijtellingsregeling zoals voor de auto. Vanaf 1-1-2020 komt er een formele regeling waarbij fietsen een bijtelling krijgen van 7%. Hiermee wordt het aantrekkelijk om (elektrische) fietsen of high speed e-bikes ter beschikking te stellen aan medewerkers. Dit betekent dat een medewerker met een fiets van €2.000 een bruto bijtelling heeft van €140,- per jaar. Leasebedrijven sorteren zich voor om vanaf 2020 naast leaseauto’s ook leasefietsen aan te bieden. Medewerkers kunnen dan bijv. i.p.v. hunnormleasebedrag vol te maken door een panoramadak of lichtmetalen velgen te kiezen, een leasefiets kiezen.