Forenzen weten vaak niet wat de daadwerkelijke kosten van hun auto in het woon-werkverkeer zijn, omdat het lastig is om uit te rekenen. Naast brandstofkosten zijn er natuurlijk nog allerlei andere posten, en die laat men vaak buiten beschouwing. Maar als je weet wat een reis met de auto echt kost en wat die kostenposten zijn, heb je een beter inzicht in besparingsmogelijkheden, en heb je een meer realistisch vergelijkingsbeeld  ten opzichte van bijvoorbeeld openbaar vervoer. Met Pendle.nl reken je uit wat je reis écht kost.

Pendle.nl is ontwikkeld om de kosten van het woon-werkverkeer inzichtelijk te maken. Door de kosten van het huidige vervoermiddel naast andere vervoermiddelen te zetten, kun je de kosten onderling vergelijken. En dan kies je wellicht voor een ander vervoermiddel.