Contact

Nina van den Berg
Projectmanager Mobiliteit
GBC Zuidas
Nina@greenbusinessclub.nl

Bezoek Website

De gemeente Amsterdam afdeling Zuidas, Hello Zuidas, BYCS, ORAM en Green Business Club Zuidas werken al geruime tijd samen op het thema stadslogistiek binnen het programma Slim en Duurzaam. GBC Zuidas doet samen met de HvA onderzoek naar facilitaire stromen, en hoe deze kunnen worden verminderd en/of gebundeld.

Oram onderzoekt samen met Breikers Logistiek en PK Waterbouw de mogelijkheden tot bouwvervoer over water. Bycs richt zich in deze op het vervangen van vrachtverkeer door al dan niet elektrisch fietsverkeer voor bezorging en Hello Zuidas werkt samen met de HvA om horecalogistiek te onderzoeken en te verduurzamen.

Zo pakken we samen de verschillende aspecten van duurzame stadslogistiek aan. Dit kan uiteraard alleen slagen met medewerking van de bedrijven die voor de aan en afvoer van goederen verantwoordelijk zijn. Daarom tekende GBC Zuidas Tijdens het jaarlijkse CEO-ontbijt de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Twintig aanwezige CEO’s zetten de handtekening om hun steun aan deze deal te bevestigen.

De Green Deal ZES draait om samenwerking tussen organisaties die zijn gevestigd in een bepaald gebied, logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. De ambitie van de deal is om in 2025 een zero emissie stadslogistiek te realiseren op landelijk niveau. Deze succesvolle Green Deal heeft bij eerdere ondertekenaars gezorgd voor een breed draagvlak binnen de eigen organisatie om emissieneutraal te gaan werken. GBC Zuidas gaat concreet met haar  participanten aan de slag. De nadruk ligt op facilitaire inkoop, goed voor 11% van alle bewegingen stadsbreed. Daarnaast is er aandacht voor pakketbezorging en afval in Zuidas.