Over van A tot Zuidas

Het platform van A tot Zuidas is een initiatief van Green Business Club Zuidas en ORAM, en wordt ondersteund door de Taskforce Bereikbaarheid ZuidasHello Zuidas, gemeente Amsterdam Zuidas, Bycs en Breikers. Deze partijen werken samen onder de noemer “vanAtotZuidas”, een platform om duurzame mobiliteit te stimuleren van en naar Zuidas.

Waarom van A tot Zuidas
Van A tot Zuidas biedt een praktisch overzicht voor iedereen, die efficiënter en duurzamer van en naar Zuidas wil reizen en werknemers daartoe wil stimuleren.

Er bestaan veel verschillende partijen in Zuidas die zich met duurzame mobiliteit bezighouden, en nog meer initiatieven en oplossingen. Met van A tot Zuidas creëren we synergie in alle initiatieven op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Maar voor alles willen we de werkgever en reiziger van dienst zijn, een helder en compleet overzicht bieden, zodat zij snel en gemakkelijk mobiliteitsoplossingen en samenwerkingspartners kunnen vinden.

We hebben hierin gekozen voor een aanbod op maat voor werkgevers én voor werknemers, zodat duurzame mobiliteit makkelijker top down kan worden aangeboden, maar tegelijkertijd makkelijk bottum up in praktijk kan worden gebracht. Projecten die van één van de genoemde organisaties afkomstig lijken te zijn, zijn in de praktijk vaak co-initiatieven die plaats vinden conform de afspraken en de visie van Slim en Duurzaam. Dit platform is naast een praktische tool, een middel om deze samenwerking zichtbaar maken.

Initiatiefnemers:

Ondersteund door:

In Zuidas vindt nu en de komende jaren een enorme hoeveelheid bouwactiviteiten plaats, waaronder de bouw van Zuidasdok en veel projecten in Zuidas zelf. Het is onvermijdelijk dat bewoners en gebruikers hinder gaan ondervinden van bouwwerkzaamheden, omleidingen en bouwverkeer. Om die reden zijn verschillende initiatieven en projecten reeds gaande.

We zijn ervan overtuigd dat we in bereikbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en dat de kracht van alle initiatieven samen het verschil maakt. Daarom bieden we reizigers en werkgevers een overzichtelijke verzameling van mogelijkheden om flexibel, efficiënt en duurzaam te reizen.

Slimme en duurzame mobiliteitsoplossing delen? Neem contact op. Wij maken het zichtbaar in heel Zuidas.

Contactinformatie