De Taskforce Bereikbaarheid is als samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in 2012 opgericht met als doel het overleg tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van bereikbaarheid in Zuidas te stimuleren. Bedrijven nemen deel aan de Taskforce vanuit hun rol als bewoner van het gebied en hun de verantwoordelijkheid voor een bereikbare Zuidas, nu en in de toekomst.

Taken
De Taskforce brengt adviezen uit over activiteiten en maatregelen op mobiliteitsgebied aan Gemeente Amsterdam Zuidas en Zuidasdok en draagt zorg voor de monitoring van de ontwikkeling van mobiliteit voor alle modaliteiten. Ook het (laten) onderzoeken van mobiliteitsbewegingen en -ervaringen is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de Taskforce.

Convenant
De Taskforce is sinds 2016 aangevuld met meerdere werkgevers in Zuidas en is een goede afspiegeling van het bedrijfsleven in dit gebied geworden. Ook is de scope verbreed: naast het  monitoren van bereikbaarheid, toetsen bestemmingsplannen en adviseren op maatregelen, hebben Taskforceleden zich sinds 2016 in een convenant verklaard dat zij zich ook actief in gaan zetten voor vermindering van het eigen aandeel in het spits- en autoverkeer. Dit convenant is in 2019 herzien en door de leden ondertekend. (link naar convenant)

Het is de bedoeling dat de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas haar leden adviseert en faciliteert, terwijl zij elkaar op hun beurt versterken door middel van kennisdeling.

De rol van de Taskforce is op te delen in drie verschillende onderdelen:

  1. Adviseren op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid in Zuidas
  2. Monitoren van de bereikbaarheid van de Zuidas
  3. Actief werken aan het reduceren van het aandeel auto in de modal split ten gunste van andere modaliteiten

Organisatie en overlegstructuur

De Taskforce bestaat momenteel uit de volgende leden:
ORAM – Ondernemend Amsterdam, VU, VUMC, Amsterdam RAI, WTC, ABN AMRO, AKZO Nobel, CBRE, Accenture, Deloitte, Houthoff Buruma, Vesteda, EY, Rechtbank, Stibbe, OVG.
Gemeente Amsterdam Zuidas, Projectorganisatie Zuidasdok zijn geen officieel lid, maar nemen wel deel aan de overlggen.

Activiteiten:
Ongeveer drie keer per jaar vindt het Taskforce-overleg plaats waarin ieder lid van de Taskforce vertegenwoordigd is. Zuidas en ZuidasDok zullen, hoewel geen lid van de Taskforce, hierbij aanwezig zijn en actief aan het overleg deelnemen.

Voorzitter: René Teeuwen
Secretaris: Rosa van Dijk
Communicatieadviseur: Maartje Oome