Geplaatst op:

22 april, 2020


Categorie:

Algemeen

Hoe reizen je medewerkers straks naar Zuidas in de 1,5 meter economie? En welke rol neem je hier als werkgever in? Van A tot Zuidas organiseert van 12, 13 en 14 mei een reeks webinars waarin we deze vraag van verschillende kanten belichten. Doel: werkgevers concrete handvatten bieden om bewuste beleidskeuzes te maken in de manier waarop medewerkers naar Zuidas reizen na de Corona-crisis.


Gespreksleider:
Menno van der Valk (ORAM)

 

1. Reizen en risicomanagement

12 mei, 16.00u tot 16.45 

Als werkgever moet je een keuze maken over de het reizen van je medewerkers in tijden van Corona (vermoedelijk nog de komende 1,5 – 2 jaar). Kies je voor accepteren, reduceren of minimaliseren van de kans op infectie, en welke reismogelijkheden horen hierbij? Mogen je medewerkers straks nog met het openbaar vervoer reizen? En afhankelijk van die keuze; wat doe je voor medewerkers die afhankelijk zijn van het OV? (Tijdelijke) herijking van je mobiliteitsbeleid lijkt nodig. Jos Hollestelle, accountmanager van A tot Zuidas, zal dit onderwerp toelichten tijdens dit webinar.

2. Stimuleren van fietsgebruik 

13 mei, 16.00u tot 16.45 

Als gevolg van de corona crisis zien we een herwaardering van de fiets als vervoermiddel. Aan de ene kant zorgt fietsen voor de nodige beweging in een periode van thuiswerken, aan de andere kant vermijdt men zo het openbaar vervoer. Wat zijn de implicaties van deze trend voor werkgevers in het nieuwe normaal? En hoe kunnen zij hier zo goed mogelijk op inspelen als iedereen straks langzamerhand weer naar werk zal gaan?

Tijdens dit webinar gaan we in op deze vragen. Dat doen we aan de hand van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en van Van A tot Zuidas. Daarbij bespreken we onder meer de kansen en belemmeringen op gebied van mobiliteit die werkgevers voorzien ten aanzien van de 1,5 meter economie.

3. Deelmobiliteit voor bedrijven in Zuidas

14 mei, 16.00u tot 16.45

In dit webinar bespreken we hoe deelmobiliteit (auto’s, fietsen, taxi’s etc) kan bijdragen aan veilig en duurzaam woon-werkverkeer en zakelijk reizen. Edvard Hendriksen / Over Morgen spreekt over hoe deelmobiliteitsconcepten zich klaarmaken voor de anderhalve metersamenleving. Diederik Basta / Gemeente Amsterdam doet een oproep aan Zuidasbedrijven om via Hello Zuidas en Green Business Club Zuidas deel te nemen aan een E-hub pilot in het gebied.

Geef je hier op.

Je krijgt dan een link toegestuurd om in te loggen.