Geplaatst op:

16 oktober, 2020


Categorie:

Algemeen

Hoe kan waterstof een rol spelen in de ambitie van een emissievrije stad? Wat zijn de technische en praktische  mogelijkheden en hoe kunnen consumenten gebruik gaan maken van waterstof (lease)auto’s en taxi’s? De volgende Van A tot Zuidas webinar gaat in op deze vragen en zet waterstof centraal als alternatief voor fossiele brandstof.

Datum: 30 oktober
Tijd: 9:00 – 10:00
Gespreksleider: Menno van der Valk (ORAM)

Voor wie? 
Het webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzame mobiliteit en iedereen die nu of in de toekomst gebruik maakt van een leaseauto en/of taxi, en dit graag op een duurzame manier wil doen.

Programma:

  • Intro Green Business Club Zuidas: waarom deze webinar.
  • Gemeente Amsterdam: de visie m.b.t. emissievrij en hoe waterstof hier een rol in kan spelen.
  • Shell: stand van zaken m.b.t. waterstof: (toekomstig) capaciteit tankstations, kosten, veiligheid.
  • Toyota en Hyundai: aanbod waterstofauto’s.
  • Leaseplan en Taxi Centrale Schiphol: waarom waterstof opnemen in de vloot en waarom is dit interessant voor de klant?