Bekijk het Mobiliteitsplan Zuidflank Duurzaam Bereikbaar

De gemeente Amsterdam wil de zuidkant van Amsterdam en de Zuidas leefbaar en bereikbaar houden. Om dat te bereiken moet er wel wat gebeuren. “We verwachten namelijk meer drukte en meer verkeer in dit gebied als gevolg van de groei van Zuidas, Station Zuid en de regio. Als we niets zouden doen, loopt het in de toekomst vast.” Het Mobiliteitsplan Zuidflank beschrijft welke strategie en maatregelen nodig zijn om dit gebied tot 2040 bereikbaar en leefbaar te maken en te houden.

In deze conceptversie lees je over de maatregelen waarmee het gebied goed kan blijven functioneren. Dat zijn deels infrastructurele maatregelen om openbaar vervoer, fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Daarnaast zijn de maatregelen ook gericht op het anders omgaan met mobiliteit. Auto’s moeten in principe in het gebied kunnen blijven komen, maar wel in kleinere aantallen. En door reisbewegingen beter te spreiden over de dag, willen we het gebruik van auto en openbaar vervoer in de spitsuren verminderen.

Bekijk het volledige conceptplan hier: download hier de pdf

Status van het plan

Het Mobiliteitsplan Zuidflank is nu in concept klaar. Tot en met 29 maart 2023 kon er gereageerd worden op het plan en was er een online en een fysieke informatiesssie.  Tegen de zomer neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het plan. Daarna is het definitief.