De aanpak van logistiek in Zuidas

Nu is het stil op straat. Maar buiten de COVID-19 tijden om neemt de drukte in Zuidas steeds meer toe. Veel gebouwen in ons gebied worden meerdere keren per dag bevoorraad door diverse leveranciers. Dit leidt tot opstoppingen op het wegennet en verhoogt de uitstoot van CO2. Green Business Club Zuidas en Hello Zuidas werken daarom beide aan het thema logistiek; emissievrije stadslogistiek en horecalogistiek.

Green Business Club Zuidas pakt met haar participanten het thema emissievrije stadslogistiek aan door te ‘Verminderen, Verslimmen en Vergroenen’. In 2018 en 2019 zijn poortonderzoeken gedaan bij zes kantoorgebouwen in Zuidas. Deze onderzoeken laten interessante details zien, zoals het feit dat het grootste gedeelte van de leveringen aan Zuidasbedrijven in de ochtendspits plaatsvindt. Daarnaast wordt zichtbaar hoe groot het post- en pakketgedeelte en het gedeelte eten-en-drinken gerelateerde leveringen zijn.

Met de uitkomst van deze poortonderzoeken is GBC Zuidas aan de slag gegaan met quick-wins. Participanten zijn er bijvoorbeeld op geattendeerd dat leveringen van een groothandel op 85 kilometer afstand ook kunnen worden gedaan door een groothandel uit de regio.

Naast het verminderen van stromen is er  ook gewerkt aan het bundelen en vergroenen van de stromen door middel van een pilot waarbij door Hulshoff BV producten geleverd worden via een logistieke hub. Tot maart 2020 konden participanten dit kosteloos proberen. In augustus 2019 is deze pilot gestart en hebben elf Zuidasbedrijven zich aangesloten. In deze hub in Amsterdam Westpoort worden de leveringen gebundeld en op regelmatige basis in elektrische vrachtwagens naar Zuidas gereden.

Het vervolg
Veel participanten waren erg tevreden over de pilot, maar was de stap naar een abonnement was nog te groot en er blijkt behoefte te zijn aan het uitwerken van een betere businesscase. De voordelen voor één kantoor zijn bijvoorbeeld lang niet altijd duidelijk. In bedrijfsverzamelgebouwen zitten kantoren vaak ergens boven in een toren. Het aannemen van de bestellingen is dan niet hún probleem, maar dat van de gebouwbeheerder, beneden bij de achterdeur. Met die gedachten deed WTC mee aan de pilot bij Hulshoff, met 300 huurders. In dat soort situaties is het nog zoeken naar waar de rekening moet komen te liggen. Van de hub profiteren immers kantoren en gebouwbeheerder, maar ook leveranciers, die het drukke stadsdeel niet meer in hoeven.

Dit najaar gaan drie vierdejaarsstudenten bedrijfskunde van de HVA hiermee aan de slag bij Green Business Club Zuidas. Met opgehaalde input van alle stakeholders over wat een hub hen waard is, buigen de studenten zich over mogelijke businesscases. Kunnen er bijvoorbeeld torenabonnementen komen? En vanaf hoeveel huurders, met welke grootte, is dat handig?

Naast de toevoer van producten moet er ook kritisch gekeken worden naar de afvoer. Nina van den Berg, projectmanager GBC Zuidas: “Als Hulshoff volle pallets brengt, kunnen de lege meteen mee terug, gevuld met lege kartonnen en plastic verpakkingen.” Toch blijven hubs volgens Van den Berg maar een déél van de oplossing voor distributie-overlast. Ze ziet nog veel onnodige ritten met onnodige spullen. ‘Houd toch op met het vervoeren van kraanwater en bestel bloemen bij de bloemist uit de buurt.’ Ze is blij dat Hulshoff doorgaat met in elk geval twee participanten en verwacht nog veel meer ontwikkelingen rondom de hubs.

Horecalogistiek
Zoals ook blijkt uit de poortonderzoeken is een groot gedeelte van de leveringen eten-en-drinken gerelateerd. Hello Zuidas werkt daarom met haar leden aan het slimmer en schoner aanpakken van de horecalogistiek.

De vraag naar voedsel in de steden in de MRA neemt de afgelopen jaren sterk toe, door een toename van het aantal mensen en horeca. Daarbij willen de mensen meer en meer duurzamere en gezondere producten, rechtstreeks van de boer of de lokale (kleine) producent. Omdat deze partijen veelal zelf met hun eigen vervoer hun goederen distribueren, zorgt dit niet alleen voor meer kosten in de hele keten alswel overlast in de stad: CO2, fijnstof, congestie, verkeersonveiligheid. De grote vraag is daarom: “Hoe voeden wij niet alleen nu maar ook in de toekomst de meer dan 2 miljoen bewoners van de MRA met gezond, betaalbaar voedsel en met een zo laag mogelijk impact op de omgeving?” Innovaties en ondernemerschap in korte voedsel ketens en kringloop landbouw zijn hiervoor essentieel, net als nieuwe zero-emissie voedsel-supplychains die dit mogelijk maken.

Waarom de focus op bedrijfscatering in steden?
–   Dit is veruit de grootste sector binnen contractcatering
–   Het betreft vaak langlopende contracten, via aanbestedingen met duurzaamheidseisen
–   Deze markt biedt volume / groot potentieel voor leveranciers van food en logistieke oplossingen
–   Komst van zero emissie zones in steden vragen om nieuwe logistieke oplossingen

Jessica Bekker, toendertijd Projectlead Mobility & Safety Hello Zuidas, deed de afgelopen 2 jaar samen met Kees-Willem Rademakers van Amsterdam University of Applied Sciences onderzoek naar horecabevoorrading in Zuidas. Tijdens het FM Platform van Hello Zuidas in februari werd een pilot gepresenteerd om samen met horeca ondernemers in Zuidas en de Hogeschool van Amsterdam te kijken naar een nieuwe aanpak voor gebundelde leveringen van lokale leveranciers. Hello Zuidas is op dit moment in gesprek met verschillende horeca ondernemers in Zuidas om deze pilot te starten.

Verder zal de HvA in 2021 een meerjarig onderzoek met deze partijen opzetten naar de logistieke implicaties van het nieuwe voedselsysteem en naar oplossingen waaronder foodhubs, digitalisering van informatieketens en platformen, zero-emissie (stads-)logistiek en samenwerking in de keten.