Flexibel werken en slim reizen: doe ook mee!

Werkgevers, overheden en vervoerders maken samen werk van flexibel werken en slim reizen, ook ná corona. Zo zorgen we voor minder files, minder drukte in het ov, schonere lucht en meer beweging door vaker te fietsen en te wandelen. Veel werknemers willen ook na de pandemie één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Door flexibel werken en slim reizen te stimuleren, zorg je als werkgever dus voor vitale en tevreden medewerkers. Doe ook mee, onderteken de samenwerkingsovereenkomst en ontvang gratis professioneel mobiliteitsadvies!

Door corona werkten veel mensen plotseling thuis en nam het auto- en ov-gebruik drastisch af. Veel mensen werken nog steeds (deels) thuis. En dat bevalt vaak best goed. De ochtendspits missen we als kiespijn, maar we willen wel graag weer collega’s ontmoeten. Uit onderzoek onder ruim 7.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijkt dat de helft van de mensen met een kantoorbaan graag 2 tot 3 dagen per week thuis wil blijven werken. Flexibel werken en slim reizen slaat dus aan.

Werkgevers, overheden, onderwijsinstellingen en vervoerders in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) willen deze trend vasthouden en mobiliteitsgedrag structureel verduurzamen. Daarom maken zij samen werk van flexibel werken en slim reizen, ook ná corona. Met als gevolg: minder files, minder drukte in het ov en meer beweging door vaker fietsen en wandelen. Dat is goed nieuws voor de bereikbaarheid, het klimaat en vitaliteit van werknemers. Deze partijen hebben allemaal de Samenwerkingsovereenkomst Flexibel werken en slim reizen ondertekend. Werkgevers die zich bij ons willen aansluiten, zijn meer dan welkom en ontvangen gratis advies van professionele adviseurs!

Onze uitgangspunten
Om deze trend vast te houden en ons nieuwe mobiliteitsgedrag structureel te verduurzamen, zetten we in de MRA in op:

  • Tijdens corona werken we zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan. Na corona wordt ingezet op flexibel werken, met een gezonde balans tussen thuiswerken en werken op locatie;
  • Voor de kortere woon-werkafstanden reizen we bij voorkeur actief, dus we wandelen of fietsen;
  • Bij langere afstanden reizen we zo veel mogelijk buiten de spits, met het ov, de e-bike of (deel)auto.

Het gaat dus om het spreiden van werkdagen, werktijden en vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die ’s ochtends enkele uren thuiswerkt, om vervolgens buiten de spits naar kantoor te reizen. Daarbij kiest hij of zij voor de meest duurzame vervoerskeuze binnen bereik, bij voorkeur fiets of ov.

Krijg gratis advies!
We zijn op zoek naar andere werkgevers die zich bij ons aan willen sluiten, van MKB tot multinational. Zij hebben recht op een voucher van € 4.000, – voor gratis hulp van ervaren mobiliteitsconsultants: zij worden dan professioneel ondersteund bij het vernieuwen van hun mobiliteitsbeleid. En werkgevers die dat willen, helpen wij ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Veel werkgevers doen al mee, zoals ABN Amro, Loyens & Loeff, Schiphol Groep, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland.

Meer weten?
Lees hier meer over de achtergronden van onze samenwerking en welke werkgevers je al voorgingen. Of bekijk de samenwerkingsovereenkomst en de voucher met het adviesaanbod. Meer weten over flexibel (thuis)werken en slim reizen? Op online platform Zowerkthet.nl vind je handige tips, tools en voorbeelden. Doe ook mee!

De kosteloze ondersteuning komt van werkgeversorganisatie Breikers en de regionale bereikbaarheidsplatformen in de MRA: IJmond Bereikbaar, Groot Schiphol Bereikbaar, ZO Bereikbaar, van A tot Zuidas en Beter op Weg Haarlem. Zij werken samen in het platform Zowerkhet.nl en maken onderdeel uit van de uitvoeringsagenda van het Rijk-regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.