Hoe reist u naar Zuidas? Vul de enquête in!

Gemeente Amsterdam Zuidas hoort graag hoe u naar Zuidas reist en hoe u dat bevalt.  Elk jaar wordt er een mobiliteitsenquête gehouden voor Zuidas. De mobiliteitsenquête geeft ons meer inzicht in wanneer, waarom en hoe mensen van en naar Zuidas reizen. Vooral dit jaar is de verzamelde data belangrijk, omdat het inzicht zal geven in mobiliteit na de COVID-19-pandemie in Zuidas.

Uitdagingen voor bereikbaarheid
Zoals jullie weten, is Zuidas een bruisend onderwijs- en zakendistrict in Amsterdam, met een levendige gemeenschap van werknemers, bewoners, bezoekers en studenten. Echter, met de groeiende populariteit en de ontwikkelingen in het gebied, staan we ook voor uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid.
Gemeente Amsterdam Zuidas voert een enquête uit om gegevens te verzamelen over mobiliteit in Zuidas. Deze gegevens zijn van groot belang om de bereikbaarheid van Zuidas te verbeteren en duurzaam mee te kunnen bewegen met de gebiedsontwikkeling. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten en de antwoorden blijven volledig anoniem

Verplichte CO2-rapportage vanaf 2024
Vanaf 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om jaarlijks de CO2-uitstoot van werknemers te rapporteren. Dat betekent dat organisaties gaan beginnen met het bijhouden van de reisbewegingen van hun mensen. Deze stap is belangrijk: door te rapporteren worden we ons meer bewust van reisgedrag en zijn we in staat daar veranderingen in aan te brengen. Zo werken we samen aan klimaatneutraal reisgedrag.

Inventariseren reisgedrag
Daar hebben we uw hulp en dat van uw collega’s nodig en willen jullie vragen om een paar minuten de tijd te nemen de om de vragenlijst in te vullen. Stuur deze link dan ook gerust door naar uw collega’s. Het helpt ons bij het inventariseren van het reisgedrag van de forensen in Zuidas. Ook draagt voor de gemeente Amsterdam bij het optimaliseren van de mobiliteitservaring van reizigers en het bereikbaar houden van de Zuidas.

Vul hier de enquête in

Dit bericht komt van gemeente Amsterdam Zuidas. De informatie die u deelt in de enquête, wordt verwerkt volgens de privacywetgeving.