Maak kennis met de van A tot Zuidas Accountmanager

Wat is de impact van de hyperspits op uw bedrijf? Wat kunt u voor de werknemers van uw bedrijf betekenen op het gebied van duurzaam reizen? En wat kunnen bedrijven van elkaar leren als het gaat over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid?Vanaf januari dit jaar heeft van A tot Zuidas een accountmanager aangesteld, die gaat inventariseren waar de behoeftes liggen van Zuidasbedrijven als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid. Van A tot Zuidas accountmanager Jos Hollestelle zal gesprekken voeren met HR-, facility- of duurzaamheidsmanagers. Oplossingen en hulpmiddelen
Jos wil alles weten over de stand van zaken op het gebied van mobiliteit en hoe we samen de bereikbaarheid kunnen verbeteren. Welke modaliteiten worden gebruikt om naar het kantoor te komen? Is men hier tevreden over, en hoe kunnen we knelpunten verhelpen? Maar ook: hoe kunnen we bedrijven helpen om duurzamer te gaan reizen? Hij kan het bedrijf direct wijzen op beschikbare oplossingen en hulpmiddelen, zoals een subsidie voor betere fietsparkeergelegenheid, een e-bike try out of deelauto-aanbieders, en brengt bedrijven in contact met de juiste personen.Jos: ‘Het gesprek begint met de wensen en behoeftes van de werkgever; wat wil je bereiken? Waar zitten de knelpunten? Ik maak een analyse van de huidige situatie, vervolgens kunnen we die gaan optimaliseren op basis van de beschikbare vervoersmiddelen. We kijken samen naar de verschillende reismogelijkheden voor medewerkers op basis van postcodegegevens en hoe de beschikbare mobiliteitsvoorzieningen van het bedrijf daar op aansluiten.’Inzicht
Een gesprek en een inventarisatie zijn niet alleen nuttig als er acute problemen zijn. Voor een bedrijf is het heel zinvol om een goed inzicht te hebben in hun eigen mobiliteitsvoorzieningen, het reisgedrag van werknemers en de wensen en behoeften. Door dit goed af te stemmen, kun je problemen voorkomen, ook met het oog op komende werkzaamheden in Zuidas.

Jos: ‘Bedrijven krijgen inzicht in hoe hun mobiliteitsbeleid beter aansluit bij wensen en behoeften van de werknemer, inzicht in de voorzieningen die er op dit moment zijn, voorbeelden en best practices. Ik help hen om door de bomen het bos te zien in alle producten die er zijn. Ik heb inzicht in in welke richting potentie zit: wonen er bijvoorbeeld veel mensen op elektrische fietsafstand, en wat kunnen we daar mee? Of zit er meer potentie in openbaar vervoer?
Bedrijven doen in het algemeen zo eens in de vijf tot tien jaar iets aan hun mobiliteitsbeleid. Maar er gebeurt tegenwoordig zo veel, vooral in Zuidas, dat je er vaker bij stil zou moeten staan. Wij krijgen op basis van de gesprekken ook een algemeen inzicht in de situatie in Zuidas. Zo kunnen we het dienstenpakket verbeteren en optimaliseren. Het helpt ons om het aanbod goed te houden.’

Wilt u een afspraak maken met de van A tot Zuidas accountmanager Jos Hollestelle? Mail hem op: jos.hollestelle@vanatotzuidas.nl

Alle initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid komen samen in het programma Van A tot Zuidas. Hello Zuidas, Zuidas gemeente Amsterdam, Green Business Club Zuidas, Breikers, de Taskforce Bereikbaarheid en Bycs werken hierin samen om bereikbaarheid te verbeteren en het aanbod van mobiliteitsoplossingen inzichtelijk te maken.