Maarsen Groep / Zadelhoff investeert in 20 laadpunten in parkeergarage Gershwin Brothers

De aanleg van laadinfra voor elektrische auto’s is voor werkgevers een voorwaarde bij het verduurzamen van de zakelijke vloot. In Amsterdam Zuidas zijn werkgevers afhankelijk van parkeergaragehouders, waardoor het lastig is om hierin te versnellen. Dit heeft onder meer te maken met de verschillende rollen van gebruikers, beheerders en eigenaren van gebouwen, maar ook met de beschikbaarheid van het energienet en niet in de laatste plaats veiligheidseisen vanuit bevoegd gezag en verzekeraars. Wanneer er echter een open gesprek ontstaat tussen alle partijen, zijn goede constructies mogelijk. Zo wordt de parkeergarage van Gershwin Brothers momenteel voorzien van twintig laadpunten, na stakeholdergesprekken geïnitieerd vanuit Green Business Club Zuidas. 

Heldere behoefte aan laadpunten
Gershwin Brothers ligt op de hoek van de George Gershwinlaan en de Parnassusweg (Zuidas). Maarsen Groep / Zadelhoff heeft dit project ontwikkeld, samen met hun partner Zadelhoff, en begin 2018 opgeleverd. Onder meer Loyens & Loeff en Leaseplan, beide participanten van Green Business Club Zuidas, zijn gevestigd in de omliggende panden. Het werd helder dat de huurders van parkeerplaatsen behoefte hebben aan laadinfra met hun geëlektrificeerde wagenpark. Samen met Eneco E-Mobility heeft Maarsen Groep het benodigde vermogen in kaart gebracht en zijn er offertes gemaakt. De centrale vraag vooraf was: kunnen we voldoende capaciteit op ons aansluitvermogen vrij maken en hoe beoordelen belanghebbenden het veiligheidsaspect van laadpalen in de ondergrondse garage. “Verder is het natuurlijk een forse investering die je met de gebruikers wil bespreken. Met de hard oplopende elektra tarieven was het ook zaak om goed te doorgronden of de huidige tarieven ook konden worden doorberekend in het laadtarief”, vertelt Jeroen van der Heijden, Hoofd Vastgoed bij Maarsen Groep, over het traject.

Investering & uitvoering
Na de eerste stappen waarbij wensen van gebruikers in kaart zijn gebracht, en de benodigde capaciteit is berekend, heeft de vaste partner Eneco E-Mobility van de organisatie een offerte uitgebracht. In dit geval doet eigenaar Maarssen Groep / Zadelhoff  de investering ten behoeve van het pand en de huurders. Huurders hebben vooraf aangegeven hoeveel laadpunten zij willen huren tegen een beperkte extra opslag per maand, waardoor het aanbod en de vraag goed afgestemd zijn. Eneco E-Mobility is eind februari gestart met de aanleg van de laadplekken. Deze laadplekken worden specifiek toegewezen aan een gebruiker die de plek huurt.

Gesprek als eerste stap
Het traject heeft in totaal ongeveer een jaar in beslag genomen, weet Diederik Imfeld, projectmanager Mobiliteit bij Green Business Club Zuidas. “Je ziet dat aanleg van laadinfra in Zuidas soms een heel lastig traject is en je hebt het niet morgen geregeld, maar dit is echt een voorbeeld dat het wel mogelijk is.” Green Business Club Zuidas heeft huurders, eigenaar, gemeente en andere stakeholders aan tafel gebracht, waardoor de behoeften, de mogelijkheden en de kosten inzichtelijk konden worden gemaakt.  “We zijn blij dat Maarsen Groep deze belangrijke stap heeft gezet en roepen andere parkeergaragehouders op dit voorbeeld te volgen.”

Heb jij als huurder, beheerder of gebouweigenaar ook behoefte aan laadinfra en wil je meer weten? Neem dan contact op met Diederik Imfeld via diederik@greenbusinessclub.nl.