MaaS Zuidas

Met één handeling zien welk vervoermiddel je het beste kunt gebruiken, reserveren en betalen, waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor.

Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer nodig is of veel minder wordt gebruikt. Dit heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van Zuidas, Amsterdam en de regio te verbeteren.

Gemeente Amsterdam Zuidas heeft een uitvraag gedaan voor de ontwikkeling van een app die het beschikbare mobiliteitsaanbod combineert en afstemt op de wensen van de gebruiker, waarbij rekening houdend met actuele verkeerssituaties. Zo krijgt de MaaS reiziger elke dag een advies op maat voor de meest efficiënte reis.

De gemeente Amsterdam Zuidas werkt samen met ORAM, GBC Zuidas en diverse grote (internationale) werkgevers om de eisen en wensen zo te stellen dat bedrijven de dienst op die manier kunnen aanbieden aan hun medewerkers. Werkgevers kunnen straks kiezen voor een vervoersdienst die de duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, flexibiliteit van reismogelijkheden en bereikbaarheid van hun kantoren aanzienlijk vergroot.

Contact