Over van A tot Zuidas

Het platform van A tot Zuidas is een samenwerkingsverband van Green Business Club Zuidas, ORAM, Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, gemeente Amsterdam Zuidas, Breikers & Hello Zuidas met als doelstelling om duurzame mobiliteit van en naar Zuidas te stimuleren

Waarom van A tot Zuidas
Van A tot Zuidas biedt een praktisch overzicht voor werkgevers die bouwen aan een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid.

Steeds meer werkgevers hebben ambities op CO2-reductie, vitaliteit van medewerkers en lokale impact. Dit betekent dat keuzes worden gemaakt voor, onder andere, een nieuw mobiliteitsbeleid. Bedrijven en organisaties die in Zuidas gevestigd zijn, merken dat het gebied drukker wordt en dat de bereikbaarheid onder druk staat. Omdat het gebied in ontwikkeling is en om de bereikbaarheid op peil te houden, vinden de komende jaren een enorme hoeveelheid bouwactiviteiten plaats, waaronder de bouw van Zuidasdok en veel (infrastructurele) projecten in Zuidas zelf. Het is onvermijdelijk dat bewoners en gebruikers hinder gaan ondervinden van bouwwerkzaamheden, omleidingen en bouwverkeer.

Van A tot Zuidas is het kennisplatform waar deze opgaves samenkomen en waar kennis wordt gedeeld tussen werkgevers, overheden en kennispartijen. Daarnaast ondersteunen de samenwerkingspartners van Van A tot Zuidas werkgevers door projecten en campagnes. Kennis over mobiliteitsoplossingen wordt gebundeld, zodat het voor werkgevers overzichtelijk blijft.

Bent u werkgever in Zuidas en wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw mobiliteitsbeleid te verduurzamen? Neem contact op met Maryse de Oliveira Martins, Mobiliteitsmanager Bedrijven.

Initiatiefnemers:

In Zuidas vindt nu en de komende jaren een enorme hoeveelheid bouwactiviteiten plaats, waaronder de bouw van Zuidasdok en veel projecten in Zuidas zelf. Het is onvermijdelijk dat bewoners en gebruikers hinder gaan ondervinden van bouwwerkzaamheden, omleidingen en bouwverkeer. Om die reden zijn verschillende initiatieven en projecten reeds gaande.

We zijn ervan overtuigd dat we in bereikbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en dat de kracht van alle initiatieven samen het verschil maakt. Daarom bieden we reizigers en werkgevers een overzichtelijke verzameling van mogelijkheden om flexibel, efficiënt en duurzaam te reizen.

Slimme en duurzame mobiliteitsoplossing delen? Neem contact op.
Wij maken het zichtbaar in heel Zuidas.