Taskforce Bereikbaarheid Zuidas

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas is als samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven opgericht met als doel het overleg tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van bereikbaarheid van Zuidas te stimuleren. Bedrijven nemen deel aan de Taskforce vanuit hun rol als gebruiker van het gebied en hun de verantwoordelijkheid voor een bereikbaar Zuidas.

Taken

  1. Adviseren op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid in Zuidas richting Directie Zuidas van de gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok.
  2. Monitoren en inzichtelijk maken van de bereikbaarheid van Zuidas door middel van het jaarlijks Mobiliteitsonderzoek, inzichtelijk maken van data op de site vanAtotZuidas (Dashboard) en toetsen van bestemmingsplannen en adviseren op maatregelen
  3. Actief werken aan het reduceren van het aandeel auto in de modal split ten gunste van andere modaliteiten door middel van de zogenaamde Werkgeversaanpak. 

De Taskforce heeft een onafhankelijke voorzitter en secretaris.

Convenant
In 2016 hebben Taskforceleden in een convenant verklaard dat zij zich actief gaan inzetten op vermindering van het eigen aandeel in het spits- en autoverkeer. 

Het is de bedoeling dat de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas haar leden adviseert en faciliteert, terwijl zij elkaar op hun beurt versterken door middel van kennisdeling.

Organisatie
De Taskforce bestaat momenteel uit de volgende leden:

ABN AMRO, Accenture, AkzoNobel, Amsterdam RAI, CBRE/WTC, Deloitte, Innside A’dam by Melia, Houthoff, ORAM – Ondernemend Amsterdam, OVG Edge Tech, Rechtbank Amsterdam, Stibbe, Vesteda, VU en UMC.

Gemeente Amsterdam Zuidas, Projectorganisatie Zuidasdok zijn geen officieel lid, maar nemen wel actief deel aan het overleg.

Ongeveer drie keer per jaar vindt het Taskforce-overleg plaats waarin ieder lid van de Taskforce vertegenwoordigd is. 

Onder de Taskforce functioneert de werkgroep Onderzoek en Monitoring die verkeersplannen toetst, over verkeersmaatregelen adviseert, het Mobiliteitsonderzoek voorbereidt en het Dashboard actueel houdt.

Voorzitter: René Teeuwen
Rene.teeuwen@hellozuidas.com

Secretaris: Rinske Berg
Rinske.berg@hellozuidas.com