Van A tot Zuidas webinar over waterstof en personenmobiliteit

Op 30 oktober organiseerde Van A tot Zuidas een webinar over ‘Waterstof en Personenmobiliteit’. Hoe kan waterstof een rol spelen in de ambitie van een emissievrije stad? Wat zijn de technische en praktische mogelijkheden en hoe kunnen consumenten gebruik gaan maken van waterstof (lease)auto’s en taxi’s? Menno van der Valk (ORAM – Ondernemend Amsterdam) ging in gesprek met verschillende partijen over het gebruik van waterstof en stelde ze deze vragen.

Diederik Imfeld, projectmanager Mobiliteit van Green Business Club Zuidas startte met een toelichting over waarom deze webinar georganiseerd werd en het belang van waterstof in de weg naar emissievrij. Ook lichtte hij de visie van Gemeente Amsterdam m.b.t. emissievrij toe en hoe waterstof hier een rol in kan spelen. In het ‘Actieplan schone lucht’ worden deze ambities uitgelegd en in de aanstaande laadvisie 2030 volgt de uitwerking. Waterstof zou een deel van de oplossing kunnen zijn, maar dit moet verder worden onderzocht. Diederik Imfeld: ‘Het is daarom goed dat Taxicentrale Schiphol als een van de initiatiefnemers van deze webinar andere bedrijven betrekt bij de ontwikkelingen rondom waterstof.’

Vervolgens gaf Shell een presentatie over de stand van zaken m.b.t. waterstof. Hierin kwam aan bod hoe Shell waterstof wil gaan produceren, de (toekomstige) capaciteit van waterstoftankstations, de kosten en veiligheid. Uit eerste pilots blijkt dat er veel potentie zit in het gebruik van waterstof als brandstof voor mobiliteit. Waterstof wordt  geproduceerd door gebruik te maken van elektriciteit. Ook hier zijn veel ontwikkelingen gaande, om er voor te zorgen dat de productie ook op een duurzame wijze plaatsvindt.

Toyota en Hyundai gaven samen een presentatie over het aanbod waterstofauto’s. Dat deze organisaties hierin samen optrekken, is omdat zij geloven dat waterstof ontzettend belangrijk gaat worden in de toekomst en elkaar hard nodig hebben om dit te bewerkstelligen. Zij benadrukte de cruciale rol van de helen keten hierin. De vraag- en aanbodzijde van waterstofvoertuigen moet worden vergroot en ontwikkeld. Beide merken tonen hun modellen die nu al direct leverbaar zijn. Hiermee zijn de auto en het station voor Amsterdam beide beschikbaar.

Als mogelijke gebruikers van waterstofauto’s spraken Leaseplan en Taxicentrale Schiphol over hun duurzaamheidswensen. LeasePlan zet in op een emissievrij wagenpark per 2030 en zet om die reden volledig in op elektrisch rijden. LeasePlan is van mening dat waterstof er aan zou kunnen bijdragen om deze doelstelling te behalen. Taxi Centrale Schiphol is volledig elektrisch, maar is op zoek naar een emissievrij alternatief zonder lange wachttijd voor de chauffeurs. Beide organisaties zijn blij dat alle partijen nu bij elkaar komen om dit te bereiken. Ook zijn zij van mening dat de vraag nodig is vanuit de markt en het belangrijk is om consumenten te enthousiasmeren om waterstof te gebruiken en te motiveren om duurzame keuzes te maken.

Opvallend is dat alle partijen waarmee Menno van der Valk in gesprek ging graag de stap naar waterstof willen maken en gezamenlijk een oproep doen voor ketenverantwoordelijkheid. De plannen zoals hierboven omschreven zijn niet alleen gericht op bedrijven maar ook op de consument. Er is nu nog de nodige koudwatervrees mbt waterstofauto’s maar met de toenemende vraag naar comfortabel vervoer en een grote actieradius zal ook de infrastructuur niet achter kunnen blijven.

Meer weten? Neem contact op met Diederik Imfeld via diederik@greenbusinessclub.nl.