Van A tot Zuidas webinar Reizen en werken in Zuidas na corona

Nu werken we nog thuis, maar langzaam gaan bedrijven en overheden zich voorbereiden op de terugkeer van werknemers op kantoor. Dit zal er anders uitzien dan voorheen met meer thuiswerken en spreiden van reizen. Op 3 februari organiseerde Van A tot Zuidas daarom de webinar ‘Reizen en werken in Zuidas na corona’. Menno van der Valk, ORAM – Ondernemend Amsterdam, ging namens Van A tot Zuidas in gesprek met Kees Noorman, directeur ORAM – Ondernemend Amsterdam, David van Traa, directeur gemeente Amsterdam Zuidas en Patrick Oppen, partner Loyens & Loeff over het nieuwe werken en reizen in Zuidas na Corona en de gemaakte afspraken binnen de ‘Overeenkomst thuiswerken en flexibel reizen’. Bekijk de hele webinar hieronder terug.

Afspraken thuiswerken en flexibel reizen binnen Metropoolregio Amsterdam
In de zomer van 2020 hebben ruim twintig werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam, waaronder gemeente Amsterdam, de van A tot Zuidas partijen en Loyens & Loeff, afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na COVID-19. Wie reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Daarnaast blijft meer thuiswerken de norm. Onderdeel van de afspraken is ook dat vervoermiddelen worden afgewisseld. Zo kan een traject worden afgelegd met het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of een (deel)auto. Deze afspraken leiden tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en minder vervuiling.

Gedragsverandering
David van Traa ging tijdens de webinar in op de rol van de gemeente en de uitdagingen in het gebied. Voor COVID-19 was de hyperspits een groot probleem. In Zuidas zijn de fysieke grenzen bereikt van het aanleggen van infrastructuur op piekbelasting. Er wordt daarom al jaren, samen met de Van A tot Zuidas partijen, ingezet op innovatie en gedragsverandering om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren, een mooi voorbeeld hiervan is de MaaS (Mobility as a Service) dienst die in de zomer in Zuidas wordt gelanceerd. Met de MaaS dienst van Amaze kunnen Zuidas reizigers straks met één app hun reis plannen, boeken en betalen. COVID-19 heeft er voor gezorgd dat we ons gedrag hebben moeten aanpassen en heeft laten zien dat dit kan. Dit zorgt voor een groeiende bereidheid van alle partijen om gezamenlijk afspraken te maken over meer thuiswerken en het spreiden van werktijden en vervoersmiddelen. Monitoren wordt hierbij een hoofdzaak. Het goed in beeld brengen van reisdata en bewegingen is een voorwaarde om werkgevers in staat te stellen om de vervoersbewegingen van hun eigen werknemers te kunnen sturen.

Ander mobiliteitsbeleid
Kees Noorman benadrukte de complexe structuur van bereikbaarheid. Het verbeteren hiervan staat met gedragsverandering en is een opgave die je met elkaar moet doen. Daarom kiest ORAM ervoor om het bedrijfsleven te verenigen om aan dit onderwerp te werken. Een gedeelte van de oplossing is thuiswerken. Hierbij is het ingewikkeld om te bepalen wie wanneer naar kantoor komt. Je wil natuurlijk niet dat iedereen bepaalt 3 dagen op kantoor te gaan werken en dit op dezelfde dagen doet, maar dat dit gespreid wordt. Hiervoor moet je met elkaar afspraken maken en kijken naar de hoeveelheid reizigers in het gebied. Er zijn een scala van mogelijkheden om het spreiden over de week en vervoersmiddelen te faciliteren, zoals bijvoorbeeld shared services en huurfietsen. MaaS is een tool die deze mogelijkheden inzichtelijk maakt. Veel organisaties werken aan een andere invulling van het mobiliteitsbeleid. Als werkgever heb je de taak om alle mobiliteit aan je werkgevers aan te bieden, zodat zij zelf de keuze kunnen maken.

Thuiswerken is heel goed mogelijk
Patrick van Oppen licht tijdens de webinar toe dat ook de bedrijven in het gebied de verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan de vermindering van spitsvorming, de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied en de verduurzaming van mobiliteit. Loyens & Loeff heeft daarom ook de ‘Overeenkomst thuiswerken en flexibel reizen’ getekend. Meer thuiswerken staat aan de basis van het spreiden over de dag en over de week, hierover zullen afspraken gemaakt moet worden met de medewerkers. Patrick van Oppen: “We hebben het afgelopen jaar met z’n allen geleerd dat thuiswerken heel goed mogelijk is. Het heeft grote voordelen om onze mensen de ruimte en de faciliteiten te bieden om vaker vanuit huis te werken. Dat willen we behouden. Tegelijkertijd is het ook waardevol om elkaar geregeld in persoon te treffen, op kantoor en in de teams waarin we werken. Het zal op maatwerk aankomen. We gaan ontdekken wat de beste balans is voor onze organisatie.”

Maatregelen
Isabelle van der Bouwhuizen, programmamanager Bereikbaarheid Zuidas en projectleider MaaS gemeente Amsterdam Zuidas, lichte vervolgens toe welke projecten en maatregelen van de gemeente en de Van A tot Zuidas partijen er zijn om werkgevers te helpen. Deze zijn verdeeld in drie categorieën: Spreiden over modaliteiten, spreiden over de dag en spreiden over de week. Een overzicht hiervan zie je in de afbeeldingen hieronder. Vanuit de gemeente wordt o.a. een gebruiksmonitor opgesteld om inzicht te geven in de drukte in het OV, op de weg en het fietspad om werkgevers en werknemers te helpen om te spreiden.

Ronde tafels

Bent u als werkgever geïnteresseerd om deel te nemen aan een thematafel? Neem dan contact op met Diederik Imfeld, projectmanager Mobiliteit Green Business Club Zuidas.