Webinar Van adhoc thuiswerken tot structureel thuiswerkbeleid

Op 17 november organiseerde Van A tot Zuidas de webinar ‘Van adhoc thuiswerken tot structureel thuiswerkbeleid’. Door Covid-19 werken medewerkers massaal thuis. In veel gevallen zonder dat er een goed thuiswerkbeleid is. Veel werkgevers zijn dan ook bezig om van het huidige adhoc thuiswerken te komen tot een structureel thuiswerkbeleid. Tijdens de webinar van Van A tot Zuidas is accountmanager Jos Hollestelle samen met Menno van der Valk ingegaan op de rechten en plichten die je als werkgever hebt. Wat schrijft de Arbo-omstandighedenwet voor en hoe geef je op een juiste manier invulling aan de zorgplicht?

Daarnaast bekeken we de mogelijkheden die je als werkgever hebt om thuiswerken op een fiscaal voordelige manier te vergoeden. Dus zowel kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek als een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld een hogere energierekening en koffie thuis.

We sloten het webinar af met een advies:

 • Neem de zorgplicht als werkgever serieus en stel een thuiswerkbeleid op.
 • Neem thuiswerken op in je RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie)
 • Informeer / instrueer de medewerkers over veilig werken en inrichten werkplek.
 • Controleer of werkplek van medewerker Arbo veilig is. Doe dit via een:
  • Checklist en/of
  • Foto of via videocall van werkruimte
 • Overleg periodiek met werknemer over thuiswerken en zijn welzijn
 • Voorzie in Arbo voorzieningen om op goede manier thuis te werken. Arbo voorzieningen op de werkplek zijn onder voorwaarden onbelast te vergoeden.
 • Pas vaste reiskostenvergoeding z.s.m. aan. Medewerkers die minder dan 128 dagen op vaste werkplek zijn; hebben geen recht meer op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Zij moeten overstappen op vergoeding op declaratiebasis.

Bekijk het webinar hier terug:

Meer weten? 
Neem contact op met A tot Zuidas accountmanager Jos Hollestelle via jos.hollestelle@vanatotzuidas.nl