Zuidas op anderhalve meter afstand – vooruitblik naar september

Sinds half maart  is het  stil in Zuidas. En hoewel het stadsleven steeds meer op gang komt blijven de meeste mensen nu nog thuis werken. Ook de universiteit en scholen geven hun onderwijs grotendeels op afstand. Vanaf  september zal hier verandering in komen. Veel bedrijven, de universiteit en de scholen gaan dan binnen de kaders van het RIVM weer opstarten. En dat betekent dat we ook weer meer gaan reizen, naar werk, naar school en naar huis. Hoe gaat de Zuidas er uit zien in de nieuwe werkelijkheid, de anderhalve meter samenleving? Wat zijn grote knelpunten in het gebied en wat wordt daar aan gedaan?

Toename verkeersdrukte
Het webinar werd afgetrapt door Johan Feld, Verkeersonderzoeker bij de Gemeente Amsterdam. Hij nam ons mee in de beschikbare data over de huidige drukte van autoverkeer, treinreizen en station capaciteit in de Zuidas, vervolgens met de verwachting vanaf september. Opvallend was de toename van de verkeersdrukte, alweer op 75% van de drukte voor de Corona crisis. Station Zuidas kan door de anderhalve meter samenleving nog maar 40% van de capaciteit toelaten. Dit wordt een enorme uitdaging wanneer meerdere treinen tegelijk aankomen op het station. Daarnaast vertelde Johan over de capaciteit van de fiets- en autoparkeerplaatsen in de Zuidas. Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor auto’s, mede doordat de RAI veel beschikbare plaatsen heeft op dit moment. Maar dit neemt niet weg dat de omgeving, voornamelijk Amstelveen en Buiterveldert, ook te maken krijgt met een toename aan parkeerders.

Negen tot vijf
Hoe verdeelt deze capaciteit zich over een werkdag? Uit dezelfde data komt naar voren dat Zuidassers een negen-tot-vijf-mentaliteit hebben. Als vanaf september de universiteit, scholen en ook bedrijven weer meer gaan reizen met dezelfde mentaliteit, reizigers het OV vermijden en overstappen in de auto dan zal dit een forse toename betekenen voor het wegennet in en rondom de Zuidas.

Wat doet de gemeente met deze data en welke maatregelen worden er genomen? Daarover vertelde Hans van Zijst, Strategisch omgevingsmanager en verantwoordelijk voor de invulling van de anderhalve meter samenleving in de Zuidas. De presentatie ging over de menukaart die is opgesteld door de Gemeente Amsterdam. De menukaart is een serie aan tijdelijke maatregelen geldend voor de hele stad gebaseerd op een noodverordening die het college van B&W begin mei is vastgesteld.

Ruimte benutten
De uitgangspunten van de tijdelijke maatregelen zijn (1) verkeersveiligheid, volksgezondheid en toegankelijkheid basis, (2) verplaatsen gaat voor verblijven, (3) faciliteren gaat vóór reguleren en (4) herverdelen, niet herinrichten. Het gaat over een tijdelijke maatregelen en hier zijn de uitgangspunten ook op gericht. Dat betekent ruimte benutten zoals die er is, extra ruimte creëren als dit mogelijk is, samenvoegen verkeer en pas als het echt nodig is afsluiten- autoverkeer en tot slot fietsverkeer.  De menukaart is een adaptieve strategie die meebeweegt met de continu veranderende situatie.